Pilotprojekt med äldremottagningar startar

Flera av länets vårdcentraler kommer öppna äldremottagningar under nästa år. Det beslutade vårdstyrelsen.

Ett arbetssätt som kan bidra till bättre liv och hälsa för personer över 75 år med komplexa behov, ska nu utvecklas på vårdcentralerna som ska delta i ett ettårigt pilotprojekt. Tanken är att arbetssättet ska införas på alla vårdcentraler i länet från och med 2022–23 och framåt.

Mottagningarna behövs för att kunna möta de utmaningar och behov som väntar när antalet äldre personer med stora behov av vård och omsorg förväntas öka i framtiden. Arbetet ska även göras i samverkan med kommunerna och sjukhusverksamheter.

Det nya arbetssättet ska förbättra kontinuiteten och omhändertagandet och ge målgruppen en högre livskvalitet och autonomi. Genom att få anpassad vård i ett tidigare skede ska de också slippa en del akut sjukhusvård som sker idag.

Vårdcentralerna som ingår i pilotprojektet ska finnas både på landsbygd och stad och drivas av privat och offentlig sektor.