Verksamhetsuppdrag och budget för 2021 fastställdes

Vårdstyrelsen fastställde verksamhetsuppdrag och budget för 2020. Budgeten omfattar totalt cirka 5 miljarder kronor.