Vinnare av Hälsofrämjandepriset 2020 utsedda

Vårdstyrelsen har utsett pristagarna för 2020 års Hälsofrämjandepris. Priset belönar insatser för att utveckla ett hälsofrämjande bemötande inom hälso- och sjukvården.

2020 års pris går till:

  • Kirurgin vid Lasarettet i Enköping för införande av ett systematiskt, strukturerat och hälsoinriktat arbete för att patienterna ska vara alkohol- och tobaksfria i samband med operation (50 000 kronor).
  • Psykiatrin vid Akademiska sjukhuset för integrering av stöd för goda levnadsvanor som del i behandling och sjukdomsförebyggande (30 000 kronor).
  • Hjärtrehabiliteringen vid Akademiska sjukhuset för införande av ett systematiskt hälsoinriktat arbete med individuellt anpassad fysisk aktivitet i rehabiliteringen (20 000 kronor).