Uppsnabbat 23 augusti 2012

2012-08-23

Akademiskas äldsta byggnad renoveras

Akademiska sjukhusets äldsta byggnad, kallad A1, ska renoveras. Byggnaden bedöms som kulturhistoriskt intressant, framför utvändigt. Upprustningen gäller bland annat tekniska system och ytskikt. Det kommer att skapas 174 nya kontorsplatser. Produktionsstyrelsen beslutade att Landstingsservice får använda 53,5 miljoner kronor till renoveringen.

Vårdavdelningar på Akademiska byggs om till enkelrum

Vårdavdelningarna i hus 85 vid Akademiska sjukhuset byggs om så att patienterna får enkelrum. Beslutet fattades i produktionsstyrelsen idag.

Sedan tidigare har det bestämts att hus 85 vid Akademiska sjukhuset ska renoveras. Nu görs en ändring i vårdplanen som innebär att lokalerna disponeras på ett nytt sätt. Två- och fyrbäddsrummen försvinner och ersätts av enkelrum.

­Beslutet att införa enkelrum motiveras bland annat av att det ger ökad integritet för patienterna. Det minskar också risken för smittspridning och fallolyckor och gör det möjligt att arbeta på ett modernare sätt.

Antalet vårdplatser kommer inte att minska. Tvärtom blir det ytterligare 13 platser jämfört med tidigare, något som blir möjligt genom att en våning som tidigare använts för mottagningar görs om till vårdplan.

Kostnaden för renoveringen påverkas inte av att det införs enkelrum. Man förväntar sig inte heller att vårdkostnaderna ska öka.

Ombyggnationen av hus 85, som idag inrymmer bland annat neurologi, ögonkirurgi, geriatrisk strokeavdelning och hjärnskaderehabilitering inleds under hösten. Renoveringarna beräknas vara klara andra halvåret 2015 och kostnaden uppgår till 414 miljoner kronor samt 90 miljoner kronor för ett tillkommande teknikhus.

Granskning av Syncentralen

Landstingets revisorer har låtit genomföra en granskning av Syncentralens verksamhet inom Habilitering- och hjälpmedel. Granskningen visar att verksamheten i huvudsak bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Ett område som kan förbättras är verksamhetsstatistiken, där det pågår ett landstingsövergripande projekt som ska göra det lättare att ta fram uppgifter ur systemen i framtiden.

Vårdgarantirapport juli

55,6 procent av patienterna fick tid för besök inom två månader och 45,9 fick operation/behandling. Det visar mätningen som gjordes i juli. Detta är en kraftig försämring jämfört med i maj. Försämringen tros hänga samman med effekten av att många har semester och antalet planerade operationer minskar.

För att få ta del av den så kallade kömiljarden måste i genomsnitt 70 procent av patienterna ha erbjudits besök eller behandling inom två månader. Detta innebär att landstinget inte klarar gränsen för kömiljarden.

Telefontillgängligheten i den landstingsdrivna primärvården var under juli 87 procent, vilket är en ökning jämfört med tidigare. 95 procent kunde erbjudas läkartid inom en vecka. Det är 10 procentenheter bättre jämfört med i maj.

Oförändrat underskott för Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset riskerar att göra ett underskott på 182 miljoner kronor under 2012. Det visar månadsrapporten för juli. Detta är 82 miljoner kronor sämre jämfört med budget. En del av underskottet, 32 miljoner kronor, utgör återbetalning av målrelaterad ersättning för 2011.

I rapporten sägs att det är bekymmersamt att antalet vårdplatser som upptas av patienter som är utskrivningsklara och väntar på kommunal vård fortsätter att öka.

Kontakt