Uppsnabbat produktionsstyrelsen 25 november 2014

2014-11-25

Klart om upphandling av städtjänster

Landstinget har genomfört en upphandling av städ- och vaktmästeritjänster. Produktionsstyrelsen beslutade att ge uppdraget till den nuvarande leverantören ISS.

Hösten 2013 gjordes en motsvarande upphandling av städ- och vaktmästeritjänster. Den överklagades på grund av att utvärderingskriterierna ansågs oklara och upphandlingen gjordes om. I den nya upphandlingen vann ISS Facility Service AB. Utvärderingen har gjorts utifrån en sammanvägd bedömning av kvalitet och pris.

Upphandlingen har föregåtts av ett stort utredningsarbete, där företrädare för Akademiska sjukhuset, Primärvården, Lasarettet i Enköping och andra berörda verksamheter har fått vara med och påverka. Jämfört med landstingets nuvarande avtal har kraven höjts när det gäller kvaliteten på städningen, frekvensen och utbildningen hos städpersonalen.

Avtalet är värt 91 miljoner kronor och gäller fyra år från den 1 maj 2015 med möjlighet till två års förlängning.

Åtta personer som idag har anställning hos landstinget kommer att erbjudas att gå över till ISS.

Upphandlingsbeslutet kan överklagas inom tio dagar och kan alltså komma att överprövas.

Vårdgarantirapport oktober

Landstinget får inga pengar från kömiljarden för oktober. Det visar den senaste vårdgarantirapporten.

Inom specialistvården fick 71,7 procent av patienterna besök inom två månader och 75 procent behandling. Därmed uppfyller landstinget kömiljardens grundkrav på 70 procent. Däremot uppfyller landstinget inte de prestationskrav som också ska krävs för att man ska få ta del av de statliga extrapengarna.

97 procent av dem som ringde den landstingsdrivna primärvården kom fram samma dag. Motsvarande siffra för privata vårdgivare var 90 procent. Andelen patienter som kunde erbjudas besök inom en vecka var 86 procent i den landstingsdrivna primärvården, 87 procent i den privata.

Upphandlingar 2015

Produktionsstyrelsen beslutade att ett antal ramavtalsupphandlingar ska genomföras 2015. Avtalstiderna löper på 2 år med möjlighet till två års förlängning.

Upphandlingarna gäller organisationskonsulter (beräknat värde 30 miljoner kronor), bemanningstjänster (200 miljoner kronor), banktjänster, tolkförmedlingstjänster, fastighetskonsulter (900 miljoner kronor), vacciner (170 miljoner kronor) samt resebyråtjänster.

Sammanträdestider 2015

Produktionsstyrelsen beslutade om följande sammanträdesdagar för 2015:

20 januari, 23 februari, 23 mars, 28 april, 26 maj, 23 juni, 26 augusti, 28 september, 27 oktober, 25 november, 15 december

Kontakt