Uppsnabbat produktionsstyrelsen 26 augusti 2015

2015-08-26

Uppföljning av väntetider i vården

I juli erbjöds 73 procent av patienterna i specialistvården besök inom 90 dagar och 77 procent fick behandling eller operation. Det visar uppföljningen av väntetiderna i vården.

Juni månad visade ökad tillgänglighet i vården jämfört med juli. 77 procent av patienterna i specialistvården erbjöds besök inom 90 dagar och 84 procent fick behandling eller operation. 93 procent av alla som ringde den landstingsdrivna primärvården kom fram samma dag och 92 procent kunde erbjudas besök inom en vecka. Motsvarande siffror för privata vårdgivare var 87 respektive 84 procent.

Fortsatt arbete med att införa vårdnära service

Landstingsservice ska tillsammans med Akademiska sjukhuset fortsätta att arbeta med införandet av så kallad vårdnära service vid Akademiska sjukhuset. Målet är att breddinföra systemet under 2016. Det beslutade produktionsstyrelsen.

"Vårdnära service" innebär att vissa typer av tjänster, som patientnära städ, kost- och tvätthantering, utförs av annan personal än vårdpersonal.

Patienters tillgång till psykiatrijournaler utreds vidare

Frågan om patienter ska få möjlighet att även ta del av sina psykiatrijournaler via internet ska utredas vidare. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Hittills har inget landsting infört denna tjänst men flera landsting och regioner planerar att göra det under senare delen av året. Frågan bereds tillsammans med företrädare för den psykiatriska verksamheten vid Akademiska sjukhuset.

Kontakt