Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 31 augusti 2016

2016-08-31

Landstinget slutar remittera till Vidarkliniken

Landstinget ska sluta remittera patienter till Vidarkliniken i Järna från den 1 januari 2017. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Frågan hade väckts som ett initiativ av Lina Nordquist (L).

Landstinget har inte haft något eget avtal med Vidarkliniken, utan har hittills remitterat patienter via Stockholms läns landstings avtal. Landstingets budget för detta ändamål var under 2016 430 000 kronor, vilket motsvarar vård för nio personer i 14 dagar.

Sjukhusstyrelsen konstaterade att Stockholms läns landsting inte kommer att förlänga avtalet med Vidarkliniken, och att det därmed blir omöjligt för landstinget att remittera på detta sätt. Utöver detta lyfter sjukhusstyrelsen fram att det inte kan anses som jämlik vård, eftersom bara ett fåtal personer söker och kan beviljas vård vid Vidarkliniken. Inga patienter kommer att remitteras efter årsskiftet, oavsett diagnos.

Fortsatta problem med tillgänglighet trots fler behandlade patienter

Fler patienter har behandlats i den planerade vården vid Akademiska sjukhuset under sommaren jämfört med föregående år. Ökningen är på cirka 2 procent. Det framgår av sjukhusstyrelsens månadsrapport för juli. Trots detta hade man fortsatta problem med tillgängligheten. I juli fick 64 procent av patienterna besök inom de 90 dagar som anges i vårdgarantin och 69 procent fick operation eller behandling. Vid Lasarettet i Enköping är läget betydligt bättre. Där fick 89 procent besök inom 90 dagar och 98 procent fick operation eller behandling. Jämfört med samma period förra året är det cirka 100 personer fler som väntar på besök i den specialiserade vården, men 200 färre som väntar på operation eller behandling.

I månadsrapporten konstateras också att personalförsörjningsläget för sjuksköterskor inom intensivvårds-, anestesi- och operationsenheter samt inom slutenvården är fortsatt ansträngt.

Akademiska sjukhuset upphandlar ny frys

Akademiska sjukhuset får upphandla en ny automatisk frys som ska betjäna Uppsala biobank. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Biobanken har idag en automatiserad frys, det så kallade Ishotellet, som hanterar cirka 300 000 prover. I slutet av 2017 flyttar verksamheten till den så kallade Hubben, en ny byggnad som uppförs på Glutenområdet. För att verksamheten ska kunna flytta på ett säkert sätt behöver en ny frys installeras i de nya lokalerna.

Representation godkänns i efterhand

Sjukhusstyrelsen godkände i efterhand att Akademiska laboratoriet vid Akademiska sjukhuset hållit ett internt arrangemang som medförde kostnader för representation på drygt 168 000 kronor. Summan överskred den beloppsgräns som innebär att ett beslut av sjukhusstyrelsen krävs. Sjukhusdirektören har informerat alla verksamhetschefer om vilka rutiner som gäller för representation för liknande händelser inte ska inträffa.

Sammanträdestider 2017

Sjukhusstyrelsen beslutade om sammanträdestider för 2017. Sjukhusstyrelsen sammanträder följande datum: 31 januari, 28 februari, 28 mars, 2 maj, 12 juni, 4 september, 3 oktober, 7 november och 5 december.

Kontakt