Uppsnabbat fastighets- och servicenämnd 5 september 2017

2017-09-05

Samlade lokaler för vårdcentralen på Samariterhemmet förprojekteras

Vårdcentralen på Samariterhemmet lever idag med uppdelade lokaler, delvis i en byggnad som fastighetsägaren har andra planer för. Nu beslutade fastighets- och servicenämnden att inleda ett programarbete (en förprojektering) för hur vårdcentralen ska kunna få sina lokaler samlade i det så kallade A-B huset på Samariterhemmet.

Programarbetet väntas kosta en miljon kronor, ett genomförande tros sedan kosta 8,5 miljoner kronor, men för detta krävs ett nytt beslut om genomförande.

Garage renoveras för cirka 37,5 miljoner kronor

Det så kallade F 13-garaget på Akademiska sjukhuset är i stort behov av renovering. Betongen och armeringen har skadats av ålder och av det salt som parkerade bilar för med sig. Dessutom skadades garaget allvarligt vid anläggningen av en ny väg mot Dag Hammarskjölds väg. I dagsläget är cirka 30 procent av parkeringsplatserna i garaget avstängda, och det har även förekommit att betongdelar varit lösa och fallit ner.

Därför beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte att låta renovera garaget. Den totala investeringskostnaden får uppgå till 37 452 000 kronor (cirka 37, 5 miljoner kronor).

Hyreskontrakt för rättspsykiatri upphandlas

Fastighets- och servicenämnden beslutade vid sitt sammanträde att upphandla hyreskontrakt för rättspsykiatri. Hyreskontraktet ska omfatta två vårdavdelningar om 13 platser vardera.

Bakgrunden är att hyreskontraktet för dagens lokaler på Ulleråkersområdet är uppsagt. Två vårdavdelningar tros behöva cirka 3 100 kvadratmeter yta. Hyreskontraktet kommer att löpa över 15 år, och det sammanlagda kontraktsvärdet tros ligga på cirka 150 miljoner kronor.

Kontakt