Uppsnabbat regional utvecklingsnämnd 17 mars 2017

2017-03-17

Region Uppsala satsar på Ung Företagsamhet

Regional utvecklingsnämnd beslutade vid sitt sammanträde att medfinansiera projektet Ung Företagsamhet – skola och arbetsliv. Region Uppsala stödjer projektet med 650 000 kronor för åren 2017-2019.

Bakgrunden är det projekt som Ung Företagsamhet drivit i Uppsala läns grundskolor under åren 2014 – 2016. Projektet har syftat till att knyta grundskolan närmare arbetslivet genom läromedel som "Vårt samhälle" och "Min framtid och ekonomi". Läromedlen har ökat elevernas kunskap och förståelse för samhället och olika branscher, vilket i sin tur gjort dem mer förberedda för sitt gymnasieval.

Läromedlen är prövade med god framgång även hos nyanlända och på HVB-hem, och de lärare som en gång nyttjat dem använder dem gärna igen. Dock har det ibland varit svårt att få lärare att komma på nätverksträffar, då de har svårt att lämna verksamheten. Under kommande period vill Ung Företagsamhet därför erbjuda även lokala nätverksträffar.

Projektet omfattar Uppsala län och stödjer följande inriktningar i den regionala utvecklingsstrategin:

  • Säkra utbildning av högsta kvalitet i en attraktiv kunskapsregion
  • Skapa goda möjligheter till livslångt lärande

Kontakt