Uppsnabbat regional utvecklingsnämnd 23 november 2017

2017-11-23

Region Uppsala anser att Dalabanan bör utvecklas

Dalabanans utveckling av tågtrafiken hämmas idag av banas kapacitet och standard. Det skriver Region Uppsala i sin plan för hur banan bör utvecklas, som antogs av den regionala utvecklingsnämnden vid dess möte.

Dalabanan går mellan Uppsala och Mora. Enkelspåret gör det svårt att förena regionala behov med fjärrtågens behov, då regional trafik kräver täta stopp medan interregional trafik kräver korta restider. Här finns sedan tidigare en gemensam målbild, antagen bland annat av Trafikverket och regionerna längs banan, om en restid Borlänge-Uppsala på 89 minuter, timmestrafik och utökad regionaltrafik mellan Sala och Uppsala.

I planen konstaterar Region Uppsala bland annat att man nu kommer att kräva en skriftlig redogörelse från Trafikverket där de beskriver hur status är gällande spåret mellan Uppsala och Sala. Region Uppsala har också frågor kring det faktum att Trafikverket har klassat Dalabanan som banklass 3. Här efterfrågar Region Uppsala en dialog kring vad detta innebär för underhåll och investeringar. Region Uppsala vill att Dalabanan prioriteras upp, och om detta innebär att banan behöver en högre klassning så stöder Region Uppsala det.

Planen för Dalabanan har tagits fram i samarbete med bland annat Region Dalarna, Region Västmanland och berörda kommuner.

Kontakt