Uppsnabbat regional utvecklingsnämnd 6 april 2017

2017-04-06

Region Uppsala satsar 900 000 på dagar för mänskliga rättigheter

Den regionala utvecklingsnämnden beslutade att ställa sig bakom Uppsala kommuns ansökan om värdskap för mänskliga rättighetsdagarna, och hjälper till att finansiera dessa dagar med 900 000 kronor fördelat under tre års tid.

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och anses vara Nordens viktigaste mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt verksamma personer som är engagerade i mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

Uppsala kommun ansöker om värdskap för mänskliga rättighetsdagarna 2019 alternativt 2020. De gör detta i samverkan med partners som Region Uppsala, Länsstyrelsen, Uppsala universitet samt ett antal föreningar.

(SD) reserverade sig mot beslutet och yrkade avslag.

Länen i Östra Mellansverige samarbetar kring EU:s strukturfonder

Regionala utvecklingsnämnden beslutade att Region Uppsala bidrar med 200 000 kronor per år till Östra Mellansverige för arbetet med EU:s strukturfonder åren 2017-2018. Östra Mellansverige är ett samarbete mellan Uppsala, Västmanland, Sörmland, Östergötland och Örebro län. Länen utgör tillsammans en den i EU:s regionala programindelning och tilldelas ihop cirka 1,4 miljarder kronor under programperioden 2014 – 2020 från EU:s Regionala utvecklingsfond (ERUF) och Socialfond (ESF).

Sedan 2013 samarbetar länen om en tjänst som koordinerar arbetet med EU-fonderna, och det är till denna tjänst som pengarna går. Under 2017 och 2018 inriktas arbetet på löpande programarbete, lärande och utvärdering och på att fokusera på programperioden efter år 2020.

Kontakt