Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 12 juni 2017

2017-06-12

Akademiska får miljoner till utökad rehabilitering

­Akademiska sjukhuset får 3,9 miljoner kronor för att kunna erbjuda fler patientgrupper rehabilitering. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Sjukhusstyrelsen beslutade 2016 att inrätta ett samlat rehabiliteringscentrum vid Akademiska sjukhuset. Arbetet med genomförandet pågår, och man har bland annat inrättat en professur i rehabiliteringsmedicin.

Vid Samariterhemmet finns idag en rehabiliteringsmedicinsk öppenvårdsmottagning, som framför allt tar emot patienter under 65 år med vissa neurologiska sjukdomar och tillstånd, som förvärvade hjärnskador, ryggmärgsskador och MS. Sjukhusstyrelsens skjuter nu till 3,2 miljoner kronor så att mottagningen ska kunna ta emot fler patientgrupper, framför allt Parkinsonpatienter, men även patienter med epilepsi och ovanliga neurologiska sjukdomar.

Utöver detta får Akademiska sjukhuset drygt 700 000 kronor för att kunna erbjuda smärtrehabilitering för tonåringar och unga vuxna upp till 25 år.

Månadsrapport för sjukhusen

78 procent av patienterna vid Akademiska sjukhuset fick besökstid inom 90 dagar och 80 procent fick operation eller behandling. Det framgår av månadsrapporten för maj. I rapporten konstateras att antalet stängda vårdplatser och överbeläggningar är högre än samma period förra året, vilket begränsar möjligheterna att öka tillgängligheten. En rad aktiviteter för att rekrytera och behålla personal pågår. Vid Lasarettet i Enköping fick 91 procent besök inom 90 dagar och 92 procent operation eller behandling.

Årsprognosen för sjukhusstyrelsens totala verksamhet är plus 3 miljoner kronor.

Akademiska investerar i läkemedelsautomater

Akademiska sjukhuset ska upphandla läkemedelsautomater som ska användas för lagerhållning av läkemedel på avdelningar. Upphandlingen godkändes vid sjukhusstyrelsens sammanträde.

Läkemedelsautomater säkerställer att bara behörig personal kan ta ut läkemedel och att det bara kan tas ut till en specifik patient. I första hand ska narkotiska läkemedel lagerföras och hanteras på det här sättet.

Kostnaden för de nya läkemedelsautomaterna uppgår till 45 miljoner kronor.

Mammografiutrustning ska upphandlas

Region Uppsala ska upphandla mammografiutrustning som ska användas i mammografiverksamheten som bedrivs av en upphandlad privat vårdgivare. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Totalt handlar det om sex röntgenapparater som ska köpas in till en kostnad av 12 miljoner kronor.

Kontakt