Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 28 februari 2017

2017-02-28

Vårdnära service ska utvärderas

En utvärdering ska göras av konceptet vårdnära service. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Konceptet "vårdnära service", som har bedrivits vid några vårdavdelningar i ett pilotprojekt vid Akademiska sjukhuset, innebär att vissa typer av tjänster, som patientnära städ, kost- och tvätthantering utförs av annan personal än vårdpersonal.

Tidigare rapporter har pekat mot att konceptet möjliggör kostnadsbesparingar, fokus på kärnverksamhet, utvecklad kvalitet och service samt ökade utvecklingsmöjligheter för anställda. Men det har också ifrågasatts om kostnadsbesparingarna går att uppnå i praktiken.

Sjukhusdirektören fick i uppdrag att utvärdera vårdnära service och återkomma till sjukhusstyrelsens möte i maj med en möjlig genomförandeplan.

Region Uppsala utreder Mini-Maria

Region Uppsala ska utreda förutsättningarna för att införa mottagningar för barn och unga med risk för missbruk, enligt en modell som kallas Mini-Maria. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Mini-Maria är en öppenvårdsverksamhet som finns på flera håll i landet. Den vänder sig till barn och unga som har eller riskerar att utveckla missbruk samt deras anhöriga. Verksamheten bedrivs normalt i samverkan med psykiatrin och länets kommuner.

Kontakt