Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 14 november 2018

2018-11-14

Region Uppsala säljer fastigheter i centrala Uppsala

Nu gör Region Uppsala ett nytt försök att sälja fastigheterna på Slottsgränd i Uppsala, som tidigare inrymde bland annat dåvarande landstingets ledningskontor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte.

Tre fastigheter berörs av försäljningen: Fjärdingen 27:5, Fjärdingen 27:6 och Fjärdingen 29:1. Där står idag flera hus som har använts till bostäder, kontor och konferenslokaler.

Förra hösten var det klart med en försäljning av fastigheterna till Tobin Properties AB, prislappen var satt till 225 miljoner kronor. Affären var redan beslutad när Tobin Properties AB valde att inte fullfölja köpet, Region Uppsala behöll handpenningen på 22 miljoner kronor i enlighet med det ingångna avtalet.

Nu valde alltså fastighets- och servicenämnden att åter lägga ett uppdrag på förvaltningsdirektören för Fastighet och service att sälja fastigheterna.

Fördjupat programarbete för en ny cyklotron på Akademiska sjukhuset

Nämnden beslutade idag att starta ett fördjupat programarbete för en ny cyklotron på Akademiska sjukhuset i hus B16. Den nya cyklotronen kommer att placeras i en ny utbyggnad som placeras bredvid den befintliga byggnaden.

Fastighets- och servicenämnden beslutade i december 2017 om att starta ett programarbete för den nya cyklotronen. Det har visat sig, under programarbetet, att projektets komplexitet, utifrån den befintliga byggnaden och den nya cyklotronanläggningens konstruktion, kräver att programarbetet fördjupas ytterligare.

Det fördjupade programarbetet får uppgå till 3,08 miljoner kronor och beräknas inrymmas i den redan beslutade budgeten på 62,367 miljoner kronor.

Kontakt