Uppsnabbat regionfullmäktige 15 augusti 2018

2018-08-15

Klart för bygge av nytt kök för patientmaten

Region Uppsala kommer att uppföra ett nytt produktionskök för patientmaten vid Akademiska sjukhuset. Regionfullmäktige beslutade att godkänna att projektet går vidare till genomförande.

Beslutet innebär att ett nytt tillagningskök för patientmat ska uppföras på Akademiska sjukhusets område, vid den plats där det nuvarande mottagningsköket och personalmatsalen ligger. Köket kommer att tillaga både varmmatsproduktion och kylda portionsrätter. I projektet ingår också en restaurang för personalmat, ett kunskapscentrum av campuskaraktär och ett konferenscenter.

Kostnaden för det nya produktionsköket inklusive restaurang, konferenscenter och kunskapscentrum, uppgår till 286 miljoner kronor. Till detta kommer kostnader för bland tillfälliga anordningar under byggproduktionen, nedskrivningar och rivning för 39,5 miljoner kronor.

Byggnadsarbetena beräknas kunna påbörjas sommaren 2019 och köket ska vara i drift under andra kvartalet 2021.

(L), (KD) och (M) reserverade sig och yrkade på att ärendet skulle avslås.

(SD) reserverade sig och yrkade på att ärendet skulle bordläggas.

(C) reserverade sig till förmån för ett eget yrkande om att regionstyrelsen skulle få i uppdrag att återkomma med förslag på produktionskök i enlighet med Centerpartiets tidigare förslag.

Kontakt