Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 2 mars 2018

2018-03-02

Barn och unga med missbruk ska få bättre stöd och behandling

Region Uppsala ska förbättra stödet och behandlingen för barn och unga med missbruksproblem. Under 2018 och 2019 kommer tre satsningar att genomföras till en sammanlagd kostnad av 10 miljoner kronor. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

I satsningen ingår att starta en öppenvårdsmottagning i samverkan med länets kommuner. Barn- och ungdomspsykiatrin ska få förstärkning genom att man anställer behandlare och läkare med särskild kompetens inom området. Ytterligare pengar kommer att läggas på att köpa in avgiftning och abstinensbehandling för dem som behöver det.

Öppenvårdsverksamheten drivs som ett pilotprojekt med start sommaren 2018.

ST-tjänster samordnas mellan sjukhusen

Läkare som anställs för specialiseringstjänstgöring, ST, inom Region Uppsala, ska i fortsättningen, med undantag för specialiteten allmänmedicin, ha sin huvudsakliga tjänstgöring vid Akademiska. När det är lämpligt ska tjänstgöringen kunna förläggas till Lasarettet i Enköping. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Syftet med samordningen är att säkerställa en fortsatt bra ST-utbildning. Varje år anställs cirka 50-60 nya ST-läkare vid Akademiska sjukhuset. ST-läkare som specialiserar sig inom allmänmedicin har sin anställning vid någon av länets vårdcentraler.

Samtalsmottagningar för barn och unga blir kvar

De samtalsmottagningar för barn och unga som Region Uppsala har infört på försök på ett antal orter i Uppsala län kommer att permanentas. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Akademiska sjukhuset, som driver verksamheten, får ett utökat anslag med sex miljoner kronor per år.

Samtalsmottagningarna vänder sig till barn och unga i åldrarna 6-17 år med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Mottagningar finns idag i Håbo, Heby, Östhammar. I Uppsala, Enköping och Knivsta finns motsvarande verksamhet, med barn- och ungdomspsykologer på barnspecialistmottagningarna. Under 2018 planerar man att öppna mottagningar i Älvkarleby och Knivsta.

Månadsstatistik för väntetider till BUP ska redovisas

Sjukhusstyrelsen ska varje månad få en redovisning av väntetiderna till första besök och återbesök inom barn- och ungdomspsykiatrin. Man ska också återkommande ta fram resultat från avslutningssamtal med anställda i barn- och ungdomspsykiatrin. Det beslutade sjukhusstyrelsen efter ett initiativ från Lina Nordquist (L), Cecilia Linder (M), Sara Sjödal (C) och Helena Busch Christensen (KD).

Kontakt