Uppsnabbat vårdstyrelsen 10 december 2018

2018-12-10

Vårdstyrelsens månadsrapport för november

Nära vård och hälsa beräknas göra ett underskott under 2018 på minus 5,3 miljoner kronor. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport för november. Folktandvården lämnar en plusprognos på 3,1 miljoner kronor.

81 procent av patienterna som kontaktade en av Region Uppsalas egna vårdcentraler under november kom fram samma dag och 78 procent fick tid för läkarbesök inom sju dagar.

Bland de offentliga vårdcentralerna finns det stora variationer i tillgängligheten. Hos vårdcentralen med bäst tillgänglighet fick 96 procent tid inom en vecka att jämföra med 31-59 procent hos vårdcentralerna med sämst tillgänglighet. Hos de privata vårdcentralerna kom i snitt 94 procent fram samma dag och 86 procent fick läkarbesök inom sju dagar.

Väntetiden till telefontjänsten 1177 Vårdguiden var i snitt 19 minuter.

Vårdstyrelsens budget 2019

Vårdstyrelsen fastställde sin budget för 2019. Beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens budgetförslag.

Vårdstyrelsens budget omfattar total 2 466 miljoner kronor. En förändring jämfört med tidigare år är att ersättningen till vårdcentralerna har höjts. Region Uppsala räknar också med att kostnaden för digitala utomlänsbesök, så kallade nätdoktorer, kommer att öka.

Uppföljning av sprututbytesmottagningen

Sprututbytesmottagningen i Uppsala har mottagits mycket väl av patienterna. Det framgår av en uppföljning som gjorts av verksamheten, som startades 2016. Däremot pekar rapporten på att samverkan med psykiatrin och kommunens socialtjänst behöver utvecklas. Vårdstyrelsen gav förvaltningsdirektören för Nära vård och hälsa i uppdrag att vidta åtgärder för att utveckla samverkan och återkomma med en rapport till vårdstyrelsen under våren 2020.

Förtydligande om extra ersättning till kurator och psykolog

Vårdstyrelsen beslutade om ett förtydligande när det gäller ökade ersättningar till psykolog- och kuratorbesök. 2016 höjdes besöksersättningen med 250 kronor. Förtydligandet innebär att detta endast gäller för fysiskt besök till kurator eller psykolog vid vårdcentral. Digitala vårdmöten har en lägre besöksersättning och omfattas alltså inte av detta tillägg.

Hälsoäventyret föreslås få nya lokaler i Uppsala

Region Uppsalas hälsopedagogiska verksamhet Hälsoäventyret har sedan våren 2017 stått utan lokal i Uppsala. Nu finns förslag till en ny lokalisering. Hösten 2019 kan verksamheten öppna.

Hälsoäventyret riktar sig till barn och unga i årskurs 2, 4, 6, 7 och 9. Undervisningen syftar till att öka elevernas förståelse för sambanden mellan kropp, hälsa, livsstil, etik, identitet och miljö, bland annat med hjälp av rollspel, gruppövningar och experiment.

Sedan starten 2001 har över 110 000 elever fått undervisning vid något av Hälsoäventyren i Uppsala län. Idag bedrivs verksamhet i Håbo, Östhammar, Tierp och Knivsta. Hälsoäventyret i Uppsala, som tar emot elever från Uppsala, Heby, Enköping och Älvkarleby, blev uppsagda från sina tidigare lokaler och har därför inte kunnat ta emot besök sedan mars 2017.

Den fastighet som föreslås ligger på Fålhagsleden 51. Innan lokalerna kan tas i bruk ska de genomgå en renovering. Hälsoäventyret i Uppsala beräknas kunna öppna igen under hösten 2019.

Vårdstyrelsen ställde sig bakom den nya lokaliseringen av Hälsoäventyret. Nära vård och hälsa tillförs också 900 000 kronor under 2020 för att täcka ökade hyreskostnader.

Det slutliga beslutet om inhyrningen fattas av fastighets- och servicenämnden den 17 december.

Reviderade sammanträdesdatum

Vårdstyrelsen har reviderat sammanträdesdatumen för 2019. Nu ser mötesschemat för 2019 ut enligt följande: 1 februari, 28 februari, 28 mars, 3 maj, 29 maj, 19 juni, 25 september, 28 oktober, 21 november, 19 december.

Kontakt