Uppsnabbat vårdstyrelsen 19 november 2018

2018-11-19

Vinnare av Hälsofrämjandepriset 2018 utsedda

Vårdstyrelsen har utsett pristagarna för 2018 års Hälsofrämjandepris. Priset belönar insatser för att utveckla ett hälsofrämjande bemötande inom hälso- och sjukvården.

Årets pris går till:

  • Psykosmottagningens arbetsgrupp för hälsa samt verksamhetsområde psykiatri, Akademiska sjukhuset för arbetet med att aktivt integrera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i behandlingen till patienter med psykossjukdomar (60 000 kronor).
  • Diabetesteamet på Svartbäckens vårdcentral, Nära vård och hälsa för teambaserat systematiskt hälsoinriktat arbete till patienter med prediabetes (30 000 kronor).
  • Sjuksköterskorna på rehabiliteringsmedicinska mottagningen, Akademiska sjukhuset för integrerat hälsoinriktat arbete med levnadsvanor i rehabilitering för patienter med neurologiska sjukdomar, stroke och Multipel skleros (10 000 kronor).

Vårdstyrelsens månadsrapport för oktober

Nära vård och hälsa beräknas göra ett underskott under 2018 på minus 5,3 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 1,5 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport för oktober. Även Folktandvården har förbättrat sitt resultat och lämnar nu en plusprognos på 2,1 miljoner kronor.

87 procent av patienterna som kontaktade en av Region Uppsalas egna vårdcentraler under oktober kom fram samma dag och 80 procent fick tid för läkarbesök inom sju dagar. Hos privata vårdcentraler kom 93 procent fram samma dag och 85 procent fick läkarbesök inom sju dagar.

Väntetiden till telefontjänsten 1177 Vårdguiden var i snitt 19 minuter.

Verksamhetsuppdrag för vårdstyrelsen 2019-2021

Vårdstyrelsen fastställde verksamhetsuppdrag för vårdstyrelsens område inklusive Nära vård och hälsa och Folktandvården. Verksamhetsuppdraget gäller 2019-2021 med årlig revidering.

Kontakt