Investering av utrustning

Inför Region Uppsalas utrustningsinvesteringsplan har Trafik och samhälle identifierat vilka behov som är prioriterade att investera i. För perioden 2022–2026 är det följande projekt:

  • Hållplatsutrustning som bidrar till resenärers säkerhet och komfort samt påverkar deras val att åka kollektivt.
  • Nytt linjenät Enköping för att skapa ett attraktivt linjenät för att öka resandet i kollektivtrafiken.
  • Digitala kundmötet kommer att förenkla och förbättra service till kund samt skapa effektiva interna processer och sänka förvaltningskostnader för biljettsystem.
  • Trafikstart för den nya regiontrafiken 2022. I samband med nytt trafikavtal och eventuellt byte av entreprenör för regiontrafiken och stadstrafiken i Enköping kommer nya bussar tas i bruk. De nya bussarna behöver utrustas med radio för att säkra kommunikation med trafikledning och med försäljningssystem för att kunna säkra biljettintäkterna.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden tog på dagens möte beslut om att godkänna listan av prioriterade utrustningsinvesteringar på 32 miljoner kronor för 2022 och lämnar förslaget till regionfullmäktige.