Månadsrapport februari 2021

Trafik och samhälle redovisar ett resultat för februari som är 29,3 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror till största delen på bortfall av biljettintäkter till följd av pandemin. Bortfallet under månaden var 48,9 miljoner kronor jämfört med budget. Resandet har minskat med cirka 35 procent under 2021 i jämförelse med 2020.

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer avråder vi invånarna i länet att resa med oss. Samtidigt fortsätter vi köra kollektivtrafiken i den omfattning som krävs för att minska risken för trängsel.