Upphandling av reklamfinansierade gatumöbler i Uppsala

Benämningen gatumöbler omfattar väderskydd vid hållplatser, offentliga toaletter och fristående skyltar. Det befintliga avtalet för reklamfinansierade gatumöbler på allmän plats i Uppsala är tecknat av Uppsala kommun och är ett koncessionsavtal med JC Decaux som löper ut den 31 januari 2022 varför ny upphandling måste göras.

I det nya avtalet ansvarar Region Uppsala för reklamfinansierade väderskydd mot koncessionshavaren och Uppsala kommun för övriga gatumöbler (fristående informationstavlor och offentliga stadstoaletter). Upphandlingen görs gemensamt med Uppsala kommun där kommunen är upphandlande myndighet och avtalspart och företräder Region Uppsala genom utställd fullmakt.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på dagens möte att godkänna att upphandlingen kan initieras.