Samordning särskild kollektivtrafik

Efter tidigare beslut i regionstyrelsen har Trafik och samhälle genomfört en utredning av samordning av särskild kollektivtrafik med en gemensam beställningscentral för att kunna erbjuda intresserade kommuner att framöver överta den delen som idag ligger på kommunerna. På dagens möte beslöt Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden att godkänna:

  • att Region Uppsala erbjuder länets kommuner att överlämna ansvaret för kravställning, upphandling och uppföljning av färdtjänst, riksfärdtjänst, omsorgsresor, arbetsresor och studieresor för färdtjänstbeviljande samt skolresor som sker med anropsstyrd trafik (taxi).
  • att kommunerna även ges möjlighet att överlämna ansvaret för myndighetsutövning för färdtjänst och riksfärdtjänst och planering av skolresor som sker med anropstyrd trafik (taxi). Beslut om rätt till skolskjuts ansvarar kommunerna fortsatt för.