Upphandling av tvätt initieras

Nu initierar Region Uppsala, efter beslut av fastighets- och servicenämnden, en upphandling av tvätt- och textilservice.

Det nuvarande avtalet upphör den 31 mars 2023. Den nuvarande årliga kostnaden för den upphandlade tjänsten ligger på drygt 46 miljoner kronor. Avtalet som nu upphandlas ska gälla från den 1 april 2023 i minst 3 års tid, med möjlighet till förlängning.