Ytterligare 3,9 miljoner kronor för säkrare hantering av formalin

Nu har fastighets- och servicenämnden klubbat att ytterligare 3 928 000 kronor ska användas för en ombyggnad inom klinisk patologi (byggnad C5), som innebär en säkrare och bättre hantering av formalin. Ombyggnationen innebär ett system där färsk formalin dras fram till tappkranar för att undvika tunga lyft, samt ett slutet avloppssystem med tankar som ska säkerställa att formalin inte hamnar i den kommunala avloppsledningen.

Pengarna tas från posten för oförutsedda investeringar i fastighetsinvesteringsplanen år 2021. Sedan tidigare finns drygt 28,6 miljoner kronor avsatta till projektet, som alltså blir mer kostsamt än vad som från början beräknades.

Några egentliga alternativ till ombyggnad finns inte, på grund av krav från myndigheter. Enligt handlingarna finns det en risk för att verksamheten, på grund av arbetsmiljörisker, skulle behöva stänga om ombyggnationen inte genomfördes. Detta skulle lamslå hela verksamheten, liksom flera andra verksamhetsområden vid Akademiska sjukhuset, så som cancervård.