Programarbete för specialisttandvård genomförs

Ett programarbete för nya lokaler för sjukhustandvården i Enköping ska genomföras, till en kostnad av högst 120 000 kronor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden. Efter avslutat programarbete ska en inhyrning genomföras.

Förslaget innebär en omlokalisering av sjukhustandvården (orofacial medicin) från Lasarettet i Enköping till Folktandvårdens verksamhet på Västra Ringgatan 16. Samtidigt behöver Folktandvården utöka antalet behandlingsrum och förbättra tillgängligheten för specialisttandvårdspatienter.

De tilltänkta lokalerna ligger alltså i anslutning till Folktandvårdens befintliga kliniker och har samma ägare. Lokalerna hyrs redan av Region Uppsala och används idag för en ungdomsmottagning, som kommer att flytta till Enköpings husläkarcentrum.