Programarbete inleds för ny vårdcentral i Alunda

Programarbete för en ny lokalisering av Alunda vårdcentral ska genomföras, till en kostnad av högst 600 000 kronor, detta efter beslut av fastighets- och servicenämnden.

I mars 2019 evakuerades den gamla vårdcentralen i Alunda, till följd av inomhusmiljön. Även frånsett dessa problem var fastigheten gammal, trång och bara delvis handikappanpassad. I maj 2021 förordade vårdstyrelsen en lokalisering av en ny vårdcentral till fastigheten Marma 3:14, lokaler som ägs av Östhammars kommun. Och nu har alltså fastighets- och servicenämnden beslutat att gå vidare med programarbete för dessa lokaler.

Efter avslutat programarbete ska nämnden besluta om inhyrning (genomförandefas) av lokaler för vårdcentral från Stiftelsen Östhammarshem, under förutsättning av att Östhammarshem ställer godtagbara villkor, och att entreprenadarbetena upphandlas enligt Lag om offentlig upphandling (LOU).