Upphandling av kommunikation som tjänst initieras

Ytterligare en upphandling som initierades av nämnden rör upphandling av kommunikation som tjänst. Upphandlingen omfattar utrustning och teknisk support för Region Uppsalas telefoni.

Avtalet med den nuvarande leverantören går ut den 8 mars 2024, och inkluderar bland annat teknisk växelplattform, fasta och mobila abonnemang, system för hantering av medicinska akuta larm, teknisk support med mera.

Det nya avtalet ska gälla 48 månader med möjlighet för Region Uppsala att förlänga avtalet i ytterligare 36 månader. Värdet på nuvarande avtal uppgår till cirka 25 miljoner kronor per år.