Upphandling av telefonistservice initieras

Vid sitt möte beslutade fastighets- och servicenämnden att initiera tre stycken upphandlingar.

En upphandling rör telefonistservice för Region Uppsala. Avtal med nuvarande leverantör löper ut den 31 januari 2024. Tjänsten innebär bemanning och förmedling av samtal och medicinska larm i den regiongemensamma telefonväxeln. Krav kommer att ställas på verksamhetsövergång från nuvarande leverantör.

Avtalstiden kommer att vara från den 1 februari 2024 till den 31 januari 2028, med möjlighet till 24 månaders förlängning. Värdet i nuvarande avtal uppgår till cirka 10 miljoner kronor per år.