Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 21 september

Ny godsmottagning för 25 miljoner kronor

Akademiska sjukhuset kommer att få en ny godsmottagning till en kostnad av maximalt 25 miljoner kronor, efter beslut av fastighets- och servicenämnden.

Sjukhuset får minst två leveranser per dag, och många av leveranserna kräver att sjukhuset har en riktig lastkaj för att kunna lossas. I samband med bygget av det nya produktionsköket så kommer en byggnad rivas, som idag även fungerar som godsmottagning.

Den nya lösningen ger en utökad lastkaj som är anpassad för Region Uppsalas leveranser, och där det även upprättas anslutning till kulvert så att godset kan föras ut till sjukhuset på ett sätt som inte stör annan verksamhet.

Programarbete för närvårdsplatser dras igång

Region Uppsala ska inleda ett programarbete, till en kostnad av cirka 200 000 kronor, med syftet att skapa 15 närvårdsplatser i anslutning till närvårdsavdelningen vid Kronparken. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden.

Närvårdsplatserna ska skapas genom att lokaler hyrs in av Uppsala kommun, och lösningen ses som kortsiktig, medan en långsiktig lösning är under framtagande. Närvårdsplatserna är en del av genomförandet av vårdcentrum Centrala Uppsala, som regionstyrelsen tog beslut om i oktober 2020.

Kostnaden för utökning av lokaler beräknas till cirka 2,2 miljoner kronor per år.