Ny godsmottagning för 25 miljoner kronor

Akademiska sjukhuset kommer att få en ny godsmottagning till en kostnad av maximalt 25 miljoner kronor, efter beslut av fastighets- och servicenämnden.

Sjukhuset får minst två leveranser per dag, och många av leveranserna kräver att sjukhuset har en riktig lastkaj för att kunna lossas. I samband med bygget av det nya produktionsköket så kommer en byggnad rivas, som idag även fungerar som godsmottagning.

Den nya lösningen ger en utökad lastkaj som är anpassad för Region Uppsalas leveranser, och där det även upprättas anslutning till kulvert så att godset kan föras ut till sjukhuset på ett sätt som inte stör annan verksamhet.