Programarbete för närvårdsplatser dras igång

Region Uppsala ska inleda ett programarbete, till en kostnad av cirka 200 000 kronor, med syftet att skapa 15 närvårdsplatser i anslutning till närvårdsavdelningen vid Kronparken. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden.

Närvårdsplatserna ska skapas genom att lokaler hyrs in av Uppsala kommun, och lösningen ses som kortsiktig, medan en långsiktig lösning är under framtagande. Närvårdsplatserna är en del av genomförandet av vårdcentrum Centrala Uppsala, som regionstyrelsen tog beslut om i oktober 2020.

Kostnaden för utökning av lokaler beräknas till cirka 2,2 miljoner kronor per år.