Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Regionfullmäktige utökas till 101 ledamöter

Vid sitt möte beslutade idag regionfullmäktige att antalet ledamöter i regionfullmäktige ska uppgå till 101 ledamöter från och med nästa mandatperiod. Region Uppsala behåller sin valkretsindelning inför valet 2022.

Kommunallagen reglerar antalet ledamöter i regionernas fullmäktigeförsamlingar, utifrån antalet röstberättigade i länet per den 1 mars året före valår. Den 1 mars 2021 hade Uppsala län 300 812 röstberättigade, vilket innebär att antalet ledamöter i regionfullmäktige ska utökas till 101. Innevarande mandatperiod har regionfullmäktige 71 ledamöter.