Beloppet för högkostnadsskydd höjs

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har informerat om förestående höjningar av beloppen för högkostnadsskydd för vårdavgifter, och för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. Bakgrunden är att regeringen har höjt det så kallade basprisbeloppet, vilket påverkar högkostnadsskyddet.

Därför fattade nu regionfullmäktige beslut om att högkostnadsskyddet för öppen vård från år 2022 höjs till 1 200 kronor (tidigare 1 150 kronor). Högkostnadsskyddet för slutenvård höjs från år 2022 till 110 kronor per dag (tidigare 100 kronor), det är alltså den avgift som tas ut per vårddag inom slutenvården.

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller för de flesta receptbelagda läkemedel. Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) som bestämmer högkostnadsskyddet för läkemedel (det ligger idag på 2 350 kronor). TLV kommer att höja beloppet från den 1 januari 2022 och Region Uppsala kommer att följa det beslut TLV fattar.