Interpellation om teknisk utrustning besvarad

Johnny Svan (S) har ställt en uppföljande interpellation till regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M) om det pågående arbetet att säkerställa att ledamöter och ersättare i fullmäktige har tillgång till god teknisk utrustning.

Fråga:
Hur går det med arbetat att säkerställa en tillfredsställande digital miljö för fullmäktige ledamöter?

Svar:
Arbetet pågår fortlöpande. Ledamöter och ersättare i fullmäktige har haft möjlighet att besvara en enkät kring sina tekniska behov. 25 personer har angivit att de behöver en ny I-pad. Utlämning har påbörjats. 24 personer har angivit att de behöver hjälp med att logga in på sin e-post. Dessa kommer att kontaktas för att få hjälp med det. Jag vill understryka vikten av att förtroendevalda har ett egenansvar för att i god tid signalera till organisationen om de är i behov av hjälp med sin tekniska utrustning.