Motion om dödfödda barn besvarades

Neil Ormerod (V) har inkommit med en motion där han yrkar på att Region Uppsala gör en regional granskning av fall med fosterdöd, samt tar fram en strategisk plan för att minska antalet dödfödda barn.

Av svaret framgår bland annat kvinnokliniken utför en så kallad Perinatal audit två gånger per år, en genomgång av samtliga fall av dödfödda barn. Även fall med exempelvis tecken till syrebrist granskas. Bland annat granskas sådant som graviditetslängd, först- eller omföderska, mammans ålder, mammans födelseland och språk, rökning, utbildningsnivå, BMI (body mass index) med mera. Detta arbete har bland annat resulterat i att man numera sätter igång födseln hos förstföderskor i vecka 41 av graviditeten.

Sammanfattningsvis sker det redan ett aktivt arbete för att minska antalet dödfödda barn. Med den redovisningen ansågs motionen besvarad. (V) och (SD) reserverade sig mot beslutet.