Interpellation om självtester för HPV besvarad

Neil Ormerod (V) ställde en interpellation till Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen om hur det går med införandet av självtester för humant papillomvirus (HPV). Ormerod menar att möjligheten att testa sig själv skulle öka tillgängligheten för de kvinnor som ej kommer till provtagningarna och att det nationella vårdprogrammet säger att kvinnor som inte varit på provtagning på fem år ska erbjudas en möjlighet att testa sig själv.

Fråga:
Har sjukvården tillräckligt med resurser för att snabbt komma igång med att erbjuda självtester?


Svar:
Region Uppsala kallar alla kvinnor mellan 23 och 70 för provtagning vart tredje år, och HPV-analyser av cellprov genomförs.
Självtester avses införas i regionen och är prioriterat av mödravårdsenheten. För att Region Uppsala ska kunna införa självtester behövs resurser från mikrobiologen som utför HPV-analyserna. Tyvärr har utvecklingen av dessa självtester fått vänta då mikrobiologen behövt prioritera covid-19-analyserna.


Fråga:
Hur kommer du verka för att självtesterna kommer igång?


Svar:
Så snart som mikrobiologen hinner kommer de att påbörja projektet med att kunna införa självtester för HPV. Det går dock inte att sätta något exakt datum för det under det rådande läget.