Ändringar i listningsregler för att underlätta fast läkarkontakt

Regionfullmäktige fastställde ändringar i reglerna för listning, områdesansvar och ickevalsalternativ för primärvården.

Framöver ska verksamhetschefen eller en annan behörig person själv ska kunna lista en person som tillhör vårdcentralen, på en namngiven läkare. Genom att få en och samma läkare är tanken att patientens behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet ska öka.

Målet är att minst 55 procent av vårdcentralens listade invånare ska ha en fast läkarkontakt i slutet av nästa år, vilket finns med i överenskommelsen om en god och nära vård 2021, som slutits mellan regeringen och SKR. På kommunernas särskilda boenden ska nivån vara minst 80 procent.

Den som inte vill ska även i fortsättningen kunna avstå från att ha en fast läkarkontakt och endast vara listad på mottagningen.

De nya listningsreglerna gäller från och med den 1 januari 2022.