Fråga från Vivianne Macdisi (S) om löneöversynen

Fråga:

Anser du att Region Uppsala följer partsöverenskommelsen i Löneavtalet om att i löneöversynen göra en prioritering av särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor?

Svar från Stefan Olsson, regionråd (M):

Svaret är ja. De rapporter jag har nu från HR säger att yrkesskickliga sjuksköterskor har prioriterats. Kommer redovisas i personalutskottet.