Motion om demensutbildningar avslogs

Zinaida Belonoshko (SD) och Martin Wahlsten (SD) har inkommit med en motion avseende hur Region Uppsala ska arbeta för att förändra demensvården i Region Uppsala. I motionen föreslås att Region Uppsala ska satsa på vissa angivna utbildningar och Silviahemscertifiera fler vårdenheter inom regionen.

Regionfullmäktige avslog motionen. Av svaret framgår bland annat att det inte är regionfullmäktige som bör besluta om vilken form av utbildning eller vilken form av mätning av kvalitet som ska användas. Arbetet med att säkerställa att regionen ger patienter med demenssjukdom rätt kvalitet bör istället liksom idag vara en del av regionens allmänna kvalitetsarbete.

Region Uppsala har redan ett lokalt programområde för äldres hälsa, som omfattar demenssjukdomarna. Med detta avslogs alltså motionen, något som (SD) reserverade sig mot.