Nytt reglemente för sjukresor antaget

Vid sitt möte antog regionfullmäktige det nya reglementet för sjukresor som har arbetats fram på Trafik- och samhällsförvaltningen. Det nya regelverket ersätter därmed ett tidigare regelverk från 2015.

De förändringar och förtydliganden som tagits fram syftar i huvudsak till att styra flödet av patienter från taxi och privat bil till kollektivtrafik. Detta utan att ge avkall på kravet att patienter som av medicinska skäl behöver resa med taxi också i fortsättningen får göra det.