Vaccination på arbetstid tillåts

Medarbetare inom Region Uppsala får vaccinera sig mot covid-19 på arbetstid om verksamheten så tillåter, efter beslut av närmaste chef. Detta beslutade regionstyrelsen.

Bakgrunden är ett initiativärende där Helena Proos (S) föreslagit att alla anställda inom Region Uppsala bör erbjudas denna möjlighet. Proos föreslog även att de anställda som inte kunde vaccinera sig på arbetstid skulle ersättas med en timme som kan tas ut i tid eller pengar. I den delen avvisade dock regionstyrelsen förslaget. En majoritet av regionens personal som inte redan är vaccinerade på arbetstid, som prioriterad hälso- och sjukvårdspersonal, kommer efter överenskommelse med sin chef att kunna bli vaccinerade på arbetstid. Att ge kompensation för vaccination utanför arbetstid blir svårt att genomföra på ett rättvisande sätt och skapar ytterligare administration, enligt ärendets handlingar.

Därtill påpekar regionstyrelsen att förslaget om vaccination på arbetstid ska ställas endast till regionstyrelsen (initiativet har lämnats in till flera instanser), då det enligt Reglemente för styrelser och nämnder i Region Uppsala är regionstyrelsen som är anställningsmyndighet för samtliga anställda inom Region Uppsala, och att regionstyrelsens beslut gäller för samtliga anställda.

(S) reserverade sig mot beslutet i de delar där det inte följde deras initiativ.