Ersättning för tester följer statlig ersättning

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att vårdgivare inom Region Uppsala, både privata och egna, ska ersättas med den från staten gällande ersättningen vid olika former av tester i samband med den pågående coronapandemin (test för pågående infektion, snabbtest och test för antikroppar).

Bakgrunden är att staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) träffat en överenskommelse om ”Ökad nationell testning och smittspårning för covid-19, 2021”. Överenskommelsen slår fast att ersättning för PCR-tester (för pågående infektion) är 1 400 kronor per prov. Ersättningen för testet för antikroppar, efter genomgången infektion, har dock sänkts från 750 kronor till 550 kronor per prov. Utifrån detta sänker även Region Uppsala ersättningen till utförare till 550 kronor per prov.

Vad gäller snabbtesterna blir ersättningen 300 kronor per genomfört test.

Region Uppsala kommer att ersätta utövare på samma nivå och så länge som staten betalar ut ersättningarna.