Lars Oreland får medicinhistoriskt stipendium

Lars Oreland utses till mottagare av Region Uppsalas medicinhistoriska stipendium 2020, efter beslut av regionstyrelsen. Stipendiet på 20 000 kronor per år instiftades år 2006 av regionstyrelsen för att stimulera medicinhistorisk forskning.

Det är styrelsen för Uppsala medicinhistoriska förening som har nominerat Lars Oreland, professor emeritus i farmakologi vid Institutionen för neurovetenskap. Av motiveringen framgår bland annat Lars Oreland under många år arbetat för att sprida intresse för och kunskaper om medicinens historia. Han är sedan länge en välkänd och uppskattad författare och föreläsare inom området.