Region Uppsala upphandlar företagshälsovård

Under två avtalsperioder har Region Uppsala anlitat Länshälsan för sin företagshälsovård. Nu är det dags för en ny upphandling för perioden 1 januari 2022 – 31 december 2024 (med möjlighet till 12 månaders förlängning). Vid sitt möte beslutade nu regionstyrelsen att initiera upphandlingen.

Under 2019 köpte Region Uppsala tjänster från företagshälsan för cirka 11,2 miljoner kronor. De personalkategorier som anlitades mest var företagsläkare, beteendevetare/psykolog och företagssköterska.