Strategisk licenspartner ska upphandlas

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att initiera en upphandling av ett ramavtal för strategisk licenspartner. Idag har Region Uppsala ett avtal med Atea Sverige AB, men detta löper ut den 30 juni 2021 (med möjlighet till viss förlängning).

Leverantören som upphandlas ska tillhandahålla specialistkompetens inom licenshantering, så som rådgivning, avtalsvillkor, avtalsformer och avtalsförhandling. Region Uppsala har under de senaste åren lagt cirka 70 miljoner kronor årligen på programvara, licenser och tillhörande tjänster.