Avsiktsförklaring kring regionpendel

Region Uppsala ingår en avsiktsförklaring med Trafikverket och Region Stockholm, gällande utveckling av Upplands Väsby station och Regionpendel. Detta beslutade regionstyrelsen.

Bakgrunden är, enligt tjänsteutlåtandet, att Uppsala-Stockholm-Södertälje är en av de hårdast belastade sträckorna i pendeltågstrafiken med en förväntad fortsatt stark resandetillväxt. I Region Stockholms Kollektivtrafikplan 2050 föreslås den nuvarande regionaltåglinjen Uppsala-Knivsta-Märsta-Stockholm utvecklas till ett regionpendelkoncept med ett tillkommande uppehåll i Upplands Väsby. Detta kommer att kräva viss ombyggnad av infrastrukturen.

Avsiktsförklaringen som regionstyrelsen nu tog beslut om syftar till att parterna gemensamt ska verka för att utveckla trafikering och infrastruktur mellan Uppsala och Stockholm för att öka järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft. En framtida tanke är en uppdelning av Mälartågstrafiken i två separata linjer mellan Uppsala och Stockholm. Dels Uppsala-Knivsta-Arlanda-Stockholm-Eskilstuna, dels Uppsala-Knivsta-Märsta-Upplands Väsby-Stockholm.