Positivt med folkhögskolefilial i Enköping

Region Uppsala har fått svara på en remiss från Folkbildningsrådet, angående Västerås folkhögskolas ansökan om att etablera en folkhögskolefilial i Enköping.

Västerås folkhögskola planerar att bedriva allmän kurs i Enköping, samt studiemotiverande folkhögskolekurs och etableringskurs för nyanlända i Sverige. Totalt tros cirka 85 deltagare studera på filialen.

I sitt yttrande är Region Uppsala positiva till en etablering av en filial i Enköping, då det ger ökade möjligheter för länets invånare att ta del av folkbildningen. Detta överväger att Region Uppsala har en ansträngd ekonomi och svårigheter att axla ett utökat mobilitetsstöd (enkelt uttryckt den ersättning som utgår från regionen till ett annat läns folkhögskola).

(V) yrkade på att Region Uppsala skulle framföra till Folkbildningsrådet att även Norden Folkhögskola Biskops Arnö skulle få möjlighet att lämna synpunkter i ärendet, vilket röstades ned.