Initiativ om influensavaccination fick svar

I augusti inkom Neil Ormerod (V) och Birgitta Mogård (V) med ett initiativ om att regionstyrelsen ska få en rapport om arbetet med säsongsinfluensa och pneumokockvaccinering inför vintern, samt att regiondirektören skulle få i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att säkerställa tillgången till vaccin mot säsongsinfluensa.

Av svaret framgår bland annat att smittskyddsenheten inför säsong 2021/2022 gjort bedömningen att det riskerar att bli en större spridning av influensa. Region Uppsala har därför lagt en beställning på 85 000 doser vanligt influensavaccin, samt 4 000 doser av ett högdosvaccin avsett för boende på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Vad gäller vaccin mot pneumokocker ges det under hela året, och inga speciella upphandlingar av vaccin görs därför inför vintersäsongen.

Med denna genomgång ansågs initiativet besvarat.