Initiativ om testning för covid-19 fick svar

Neil Ormerod (V), Salima Korshed (V) och Birgitta Mogård (V) inkom i augusti med ett initiativärende om testningen för covid-19.

Bakgrunden till initiativet är en händelse då tre drop in-mottagningar för covidtest i Region Uppsala stängde samtidigt på grund av sjukdom i personalen (Gottsunda, Stenhagen och Kungsgärdet). Initiativtagarna ville se en redovisning för vad som ledde till situationen och vilka åtgärder som vidtagits för att det inte ska upprepas. De ville också se ett mål om att test för covid-19 ska ske inom 24 timmar, efter det att en patient tagit kontakt med vården.

Av svaret framgår bland annat att det som hände den aktuella dagen var att ovanligt många sökte sig till testning, i samband med skolstart, samt att fler än tio i personalen var sjuka samtidigt. Detta ledde till de uppmärksammade stängningarna inom drop in-verksamheten. I nuläget sker de allra flesta provtagningar inom 24 timmar, och Region Uppsala ligger bra till nationellt vad gäller testning. Det går dock inte, enligt svaret, att garantera provtagning inom 24 timmar på alla provtagningsstationer. Med anledning av detta avslogs motionen. 

(V) reserverade sig mot beslutet.