Utökat ägarbidrag till Svensk Luftambulans

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att ägarbidraget till Svensk Luftambulans ska räknas upp med 2,5 procent för år 2022. Uppräkningen innebär ett ägarbidrag från Region Uppsala på 468 000 kronor för år 2022.